TP | BANDUNG TV | DERI FIRMAN | dinas pendidikan provinsi jawa barat, ngalakonan sosialisasi ka sakumna kepala sekolah negeri hambalan s-m-a, patali jeung panarimaan peserta didik baru atawa p-p-d-b. p-p-d-b kiwari dierong leuwih gampang batan sataun samemehna. sanajan saruwa jueng sistem online, prakprakanana disampurnakeun ku cara nyorang panarimaan di sakola.