TP | BANDUNG TV | ELBY NOPITRI | Nya kawas kitu kaayaan salah sahiji sasak anu rugrug balukar hujan gede. Eta sasak teh pernahna di desa Cigugur kecamatan Tanggeung, kabupaten Cianjur tur nepungkeun dua kecamatan. Taneuh di eta lelewek teu kuateun nadah cai anu ngagulidag, ku kituna ambles tepi ka sapuluh meter.