TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Tina sabelas s-m-p negeri di kota cimahi, kakara aya sawatara sakola anu diwewegan ku fasilitas pikeun kabutuh ujian nasional basis komputer. Ari karereanana kudu ngadon ka sakola sejen, kawas anu karandapan ku smp negeri 10 kota cimahi.