TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Reana limbah cair ngabalukarkeun kualitas walungan anu pangpanjangna di jawa barat, nya eta citarum, kacida pikalewangeunana. samalah, eta walungan anu ngamalir ka opat puluh dalapan persen cai baku mangjuta-juta masarakat jawa barat, dicindekeun teu merenah keur dipake ku warga, lantaran bisa mucunghulkeun sajumlahing panyakit.