SBR | BANDUNG TV | SHARINA KOLES | Beternak ayam pelung tentunya bukan hal yang mudah. peternak ayam pelung harus mempunyai pengalaman dan keuletan yang cukup. dengan pengalaman dan keuletan, setiap ekor ayam pelung menjadi bernilai jual cukup tinggi.