TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI |SD Negeri tanjung mekar di kampung pondok sereh desa tanjung mekar kecamatan tanjung kerta, Sumedang, mangrupa hiji-hijina SD anu siswana pangsaeutikna batan sakola sejenna. Eta hal teh, diitung luyu kana jumlah siswa anu kadaftar di eta sakola ayeuna. Ti mimiti kelas 1 tepi ka kelas 6, ukur aya 28 siswa anu dialajar di eta sakola.