TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Sakola madrasah ibtidaiyah linggar tembong tiiseun. Taya saurang fe barudak anu keur dialajar. Pangna kitu, eta sakola kakeueum caah anu karandapan di desa linggar kecamatan rancaekek, kabupaten Bandung. 4 kelas kakeueum caah tepi ka 10 senti. Samalah, satutas sapeupeuting hujan ngerek, caah anu ngeueum eta rohangan kungsi tepi ka 40 senti. Antukna, sajumlahing pakakas dialajar siswa kakeueum caah. Siswa kapaksa pere lantaran jalan pikeun ngajugjug ka sakola, kitu deui rohangan kelasna kakeueum caah. Lian ti ngeueum sakola, eta caah teh masih ngeueum mangratus-ratus imah di 3 rw di desa linggar, warga kapaksa meuntasan caah pikeun ngalakonan kagiatanana sapopoe. Warga ngarahuh alatan eta caah. Saban hujan gede narajang lelewek Bandung wetan katut sumedang, cai saharita ngeueum paimahan warga.