TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Barudak kampung Cijagra, kabupaten Bandung, aub dina kagiatan trauma healing anu dikokolakeun ku kementerian sosial. Eta ketak teh dilakonan pikeun ngaleungitkeun rasa geugeumeueun mangsa caah narajang lelewek Bandung tebeh kidul. Eta hiburan tur pangajaran ka barudak korban caah teh, dilakonan pikeun ngaleungitekun rasa troma balukar imahna mayeng kakeueum caah. Sok komo, kakara sabagean barudak korban caah anu caricing di posko pangungsian, anu geus ngalakonan kagiatan dialajar di sakola. Pangna kitu, rea wangunan SD negeri tempat dialajar barudak anu kakeueum caah.