TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Camat katut sekretaris camat, ti 32 kecamatan, di kabupaten Cianjur, ngalakonan tes urine, poe Senen beurang. Eta hal teh dilakonan minangka lajuning laku tina surat edaran menteri pemberdayaan aparatur negara nomer 50, taun 2017. Tina 32 camat katut sekretaris camat, ukur aya tiluan anu teu bisa ngaluuhan kagiatan tes urine.