TP | BANDUNG TV | ELBY NOPITRI | Nya kawas kitu prakprakan mayar lahan milik warga anu dibebaskeun anu jumlahna dalapan puluh lima urang di kampung Cienteung, kecamatan Baleendah, kabupaten Bandung, poe Kemis beurang. Eta warga kampung anu ngalanggan caah teh, ngadarago di tempat duit bayaran, ti saprak poe Salasa isuk-isuk. Prakprakan mayar lahan kampung Cieunteung anu bakal dijadikeun kolam retensi minangka tarekah pikeun ngungkulan caah balukar limpasna walungan Citarum, anu nincak hambalan kadua, kalawan jumlah 450 urang. Taneuh anu dibebaskeun teh legana 2 koma 7 hektar, tina jumlah 8 hektar anu bakal dijadikeun kolam retensi.