TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Siswa kelas 12, SMA Negeri 1 Baleendah, kabupaten Bandung, nyieun alat deteksi caah, tina bahan anu basajan. Eta alat jieunan Oliver Enrico anu kakara umur 16 teh, ngirut panitenan jalma rea, kaasup guru di sakolana. Olivier Enrico boga ideu nyieun alat deteksi caah, pikeun ngarojong warga anu remen kacaahan balukar limpasna walungan Citarum. Utamana, caah anu karandapan di sabudeureun sakolana. Eta pakakas anu bisa mikanyaho datangna caah teh jenglenganana mangrupa tabung anu bagian handapna diliangan leutik. Tina eta tabung teh aya kabel anu nyambung kana salasahiji papan anu dipasangan lampu tur sirineu, anu bisa hurung tur disada upama eta alat deteksi kakeueum cai.