TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Jenglengan leuweung tutupan anu remen diranjah ku okneum anu teu tanggung jawab, bisa ngabalukarkeun musibah alam kawas taneuh urug katut caah dengdeng. Kawas anu karandapan di kecamatan Rancabali. Alih fungsi lahan ngabalukarkeun salah sahiji kulawarga tilar dunya kasaeur urug.