TP | BANDUNG TV | ELBY NOPITRI | Enggoning ngabuktikeun cangkingan sektor pangwangunan di lemah cai, lembaga kajian kebijakan publik dan hukum neraca ngalakonan pameran potret pangwangunan insfrastruktur, di salah sahiji universitas negeri di kota bandung. eta pameran teh nyayagakeun dua puluh dalapan potret di lemah cai, pikeun dipeunteun ku mahasiswa.