TP | BANDUNG TV | ELBY NOPITRI | Nya kawas kitu unjuk rasa mangpuluh-puluh mahasiswa anggota HMI cabang Cianjur poe Salasa kapeutingnakeun. Mahasiswa ngalakonan unjuk rasa mondah Jokowi anu bakal ngaluuhan kagiatan Jambore Nasional Kebangsaan dan Kewirausahaan, Anu diiluan ku lima rebu patandang anu karereaanana mahasiswa, poe rebo kamari tepi ka tanggal dua puluh salapan Oktober di taman Golf Cibodas. Dina eta jambore teh Jokowi dijadwalkeun bakal mitembeyan eta kagiatan poe Rebo beurang.