TP | BANDUNG TV | GIA NOVIANDI | Minangka tarekah pikeun ngariksa jenglengan ngamalirna walungan citarum tur cisangkuy, pamarentah kabupaten bandung, boga komitmen bakal salawasna nindak sakumna okneum industri anu miceunan limbah cair, sacara langsung ka walungan tan disaring ngaliwatan instalasi pengelolaan air limbah atawa ipal samemehna. Eta hal teh dilakonan ku pamarentah kabupaten bandung, pikeun memeres tur ngariksa ngamalirna walungan, sarta pikeun memenah kasehatan warga anu ngajrek di sabudeureun babantar walungan. Pangna kitu, salila ieu, rea warga anu kaeuntreupan sajumlahing panyakit, kawas panyakit kulit kawas ararateul tepi ka panyakit dalam, balukar ngonsumsi cai tina walungan citarum, turta walungan cisangkuy.