TP | BANDUNG TV | GIA NOVIANDI | Dumasar kana panitenan tim liputan Bandung TV, tepi ka poe sabtu beurang, dapur turta kamar mandi di eta imah warga anu pernahna di kampung langu, kecamatan Cisarua, kabupaten Bandung Barat, rugrug kana lamping anu jangkungna tilu meter.Sajumlahing warga sarta petugas anu boga wewenang nitenan tempat kajadian. Lian ti ngagusur dapur jeung kamar mandi, eta abrasi taneuh ge mucunghulkeun retak di dingding imah.Samalah, dua imah sejenna mimiti rarengat.Warga anu boga imah, nanang ngeceskeun, samemehna hujan ngecfrek narajang eta lelewek, anu ngagerus bagean dapur jeung kamar mandi. Samalah, bagean dingding imahna ge raretak.