TP | BANDUNG TV | DERI FIRMAN | Hujan gede ngabalukarkeun cai walungan cikambuy limpas, tepi ka akses jalan anu nepungkeun kabupaten bandung katut kota bandung kateug poe rebo kapeutingnakeun. ku kituna, warga anu narumpak kendaraan anu boga karep ngalalar ka eta jalan, kapaksa kudu neangan jalur alternatif sejenna.