TP | BANDUNG TV | ASTRI CAHYANI | Mangpuluh-puluh siswa sma negeri hiji Sindangbarang kabupaten Cianjur, kasurupan. Eta siswa anu kasurupan teh, ceurik teu eureun-eureun turta ngocoblak kamana karep, kawas anu boga kasieun. Sangkan teu ngaramuk, sawatara guru katut siswa sejenna, satekah polah ngarerepkeun anu kasurupan, ku cara macakeun ayat suci Al-Qur’an. Eta siswa anu karereanana wanoja teh, ngarandapan hal anu saruwa, nya eta kejang, ceurik kawas anu kasieunan, nyarita teu pararuguh turta ngamuk.