TP | BANDUNG TV | ELBY NOPITRI | Kiwari, kualitas cai di situ cirata beuki goreng. Eta hal teh dumasar kana sajumlahing parameter, anu nembongkeun yen saban taunna kualitas cai di situ cirata teu weleh ngurangan. Saestuna, PLTA cirata mangrupa anu panggedena nanggung beban puncer interkonesi Jawa-Bali. Ku kituna upama cai di situ cirata ngurangan tur PLTA teu bisa ngalakonan operasi tangtu kualitas listrik Jawa-Bali bisa ngurangan. Sakumaha anu ditembrakeun ku manager perencanaan dan monitoring PT PJB BPWC Imron Fauzi. Ku kituna, PT PJB BPWC ngalakonan sajumlahing program pikeun ngariksa lingkungan, kaasup ngaubkeun