TP | BANDUNG TV | ELBY NOPITRI | Nyanghareupan unjuk rasa mangrebu-rebu supir online di Gedong Sate anu ngadongsok pamahing nambangan pikeun angkutan online dicabut, dinas perhubungan provinsi Jawa Barat bakal ngalakonan rapat kordinasi jeung pamarentah puseur, pikeun madungdengkeun eta pasualan. Dishub Jabar ngerong, eta kawijakan teh mangrupa wewenang pamarentah puseur, turta pamarentah daerah teu boga hak pikeun nyieun kacindekan. Sajeroning kitu, patali jeung sumebarna pamahing nambangan pikeun angkutan online, dishub Jawa Barat mondah pihakna anu medalkeun eta surat panggeuing. Sakumaha anu ditembrakeun ku kepala dinas perhubungan Jawa Barat, dedi m taufik satutas ngalakonan mediasi jeung wawakil supir online.