TP | BANDUNG TV | GIA NOVIANDI | Eta pangdongsok ka pihak pulisi anu dilakonan ku komisi salapan DPR RI teh, dipiharep mampuh nyinglar reana Tenaga Kerja Indonesia atawa TKI, anu miang dina jalur teu resmi, sarta beuki reana TKI, anu ngarandapan lampah katideresa anu disorang ku dunungana di nagara deungeun.