TP | BANDUNG TV | DERI FIRMAN | Jenglengan sastra sunda kiwari dierong pikabungaheun. eta hal teh katiten tina produktivitas pangarang anu beuki rea mucunghulkeun karya, boh anu anyar boh anu geus maroyan. sakumaha anu ditembrakeun ku salah saurang sastrawan, abdullah mustappa, dina kagiatan pesta sastra sunda, di gedong kasenian mayang sunda kota bandung, poe kemis beurang.