TP | BANDUNG TV | IWAN M RIDWAN | Atikan mangrupa wadah utama pikeun nyitak karakter barudak salaku tuturus bangsa. atikan oge salaku sarana utama pikeun ngawangun bangsa anu weweg tur boga martabat. ku kituna, pikeun ngaronjatkeun kualitas pendidikan nasional, kejaksaan katut kemendiknas nyiptakeun inovasi nyieun kantin kejujuran. lian ti nyieun turus akhlak siswa sangkan boga sikep katut prilaku jujur, eta hal teh bisa ngadidik siswa sangkan boga pola makan sehat.