TP | BANDUNG TV | GIA NOVIANDRI | Jadi anggota t-n-i anu ditempatkeun mancen di pilemburan anu mencil, lain hiji rereged pikeun serda nanang, sanajan kudu pajauh jeung kulawarga turta kudu nyorang lalampahan tepi ka mangpuluh-puluh, kilometer ka tempat dinesna.serda nanang ihlas tur reueus ngalakonan pancenna, lantaran boga rasa cinta ka nagara turta kamajuan bangsa indonesia.